NO SERÍA NADA RARO UN SÚBITO DESABASTO DE GASOLINA...